Gerrit Meutstege

Al ruim 20 jaar werk ik voor Stawel, de Stichting Duurzame Plattelandsontwikkeling in Enschede. Geboren en getogen op een boerderij in Ambt Delden en daarna jaren lang werkzaam geweest in de rundveeverbetering. In 1999 ben ik begonnen met mijn werk als consulent bij Stawel. Door de gemeente Enschede wordt Stawel gezien als de vertegenwoordiger van het landelijk gebied. Als consulent geef ik al jaren advies aan de keukentafel. En dat in de breedste zin van het woord. Dan gaat het om bedrijfsverplaatsing, bedrijfsontwikkeling, beëindiging, maar ook om groene projecten op gebied van landschapsbeheer en agrarisch natuurbeheer. Daarnaast heb ik de laatste jaren ook veel kennis vergaard op het gebied van energietransitie.

Gemeente Enschede zet Stawel graag in als het gaat om nieuw beleid voor het buitengebied. Voorbeelden daarvan zijn de nieuwe bestemmingsplannen voor het buitengebied en nieuwe beleidskaders zoals de Gids Buitenkans. Op dit moment ben ik namens Stawel betrokken bij het proces van de Visie Landelijk Gebied.

logo Stawel.png
  • LinkedIn ervencoaches
  • Twitter Ervencoaches
  • Facebook Ervencoaches