Martine van Burgsteden

Een leefbare samenleving en dan specifiek op het platteland, daar ga ik als boerendochter voor. En daarbij zijn agrariërs natuurlijk essentieel. Deze mooie, unieke en dynamische sector wordt steeds geconfronteerd met nieuwe uitdagingen op vele gebieden. Ik vind het belangrijk dat de ondernemers, die zorgen voor onze voedselvoorziening en zorg dragen voor ons buitengebied, gewaardeerd en erkent worden. En gestimuleerd en begeleid worden in hun ondernemerschap, n en (soms moeilijke) te maken keuzes. Na mijn studie in Wageningen ben ik altijd in de agrarische sector werkzaam geweest. Eerst in de voerwereld, vervolgens bij een financiële instelling en nu bij een adviesbureau voor een leefbare omgeving. Ik lever van hieruit graag - samen met  andere professionals - mijn bijdrage om de agrarische ondernemers en partners te helpen met de nodige te nemen stappen. Dat doen we door te sparren, spiegels voor te houden, scenario-analyses te maken en de juiste contacten aan te dragen. Zodoende werken we toe naar een toekomstbestendigde situatie waarbij de ondernemer zelf aan het stuur blijft. 

Eeckhof.png
  • LinkedIn ervencoaches
  • Twitter Ervencoaches
  • Facebook Ervencoaches