Tom Jannink

Ik ben woon en werkzaam in Bentelo. In 2006 ben ik, na mijn studies aan de Hogere Agrarische School Larenstein en Wageningen Universiteit, mijn eigen adviesbureau gestart, Eeckhof.

Als verbinder ben ik erg betrokken bij vele projecten gericht op de toekomst en kies altijd voor een mensgerichte aanpak, gekoppeld aan een resultaatgerichte en praktische werkwijze. Ik vind uitdaging in dorpsprocessen, burgerinitiatieven en dorps- en plattelandsontwikkeling en zie altijd en overal nieuwe kansen en mogelijkheden.

Sinds een aantal jaren voeren we in de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal vanuit Eeckhof ook de functie van ervencoach uit met een aantal collega’s. In deze gemeenten heb ik zelf een coördinerende rol. Ik ben bij veel erfeigenaren, ook buiten de eerder genoemde gemeenten, betrokken bij de planvorming rondom beleidsregels als Rood voor Rood, Vrijkomende Agrarische Bebouwing en Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving.

Eeckhof.png
  • LinkedIn ervencoaches
  • Twitter Ervencoaches
  • Facebook Ervencoaches