Ursula Hesselink

Al op zeer jonge leeftijd is het boerenleven mijn passie geworden. Het leven en werken met de dieren en de gewassen is me op de boerderij in ons gezin met de paplepel in gegoten. Het was dan ook niet verwonderlijk dat ik de landbouwschool ging volgen en daarna jaren met veel plezier bij de agrarische bedrijfsverzorging heb gewerkt.
Naast al het mooie van een boerenbedrijf  kreeg ik ook te maken met ziekte, problemen met bedrijfsovername, regelgeving die het boeren er niet altijd leuker op maakte en tal van andere problemen. Ik vond dat ik daar iets mee moest doen.
Toen mijn man en ik vonden dat onze kinderen groot genoeg waren, heb ik de opleiding ‘Social Work’ op het Saxion te Enschede gevolgd. Van daaruit ben ik op zoek gegaan naar maatschappelijke hulpverlening in de agrarische sector. Het bleek dat er maar een handje vol professionals waren met een agrarische achtergrond. Deze agrarische achtergrond maakt het makkelijker om je in te leven in de situatie van de boer en daardoor begrip te hebben voor die situatie.
Naast het werk op een zorgboerderij, waar we werken met jong volwassenen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek, mag ik ook agrariërs coachen.
Ik ben dan ook erg blij dat ik nu als ervencoach met professionals in een team mag samenwerken, om zodoende via de agrariër bij te kunnen dragen aan een gezonder en sterker agrarisch milieu.

  • LinkedIn ervencoaches
  • Twitter Ervencoaches
  • Facebook Ervencoaches